Anh Văn Chuyên Ngành Cơ Khí [PDF]

(0 Đánh giá của người dùng)   498
Lê Chí Cương Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Song song với quá trình học tập và nghiên cứu chuyên môn, việc nâng cao năng lực tiếng Anh cho sinh viên hệ ngành cơ khí và trang bị cho kỹ sư mới ra trường khả năng sẵn sàng làm việc để đáp ứng nhu cầu hội nhập và nâng cao khả năng cạnh tranh của nguồn nhân lực trong nước là một công việc quan trọng và cần thiết.

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu, trong đó
nhiều lãnh vực sản xuất mũi nhọn của nền kinh tế quốc dân đang có nhu
cầu cấp thiết về cập nhật và chuyển giao công nghệ, đáng kể nhất là cơ
khí, vật liệu học và tự động hóa. Song song với quá trình học tập và
nghiên cứu chuyên môn, việc nâng cao năng lực tiếng Anh cho sinh viên
hệ ngành cơ khí và trang bị cho kỹ sư mới ra trường khả năng sẵn sàng
làm việc để đáp ứng nhu cầu hội nhập và nâng cao khả năng cạnh tranh
của nguồn nhân lực trong nước là một công việc quan trọng và cần thiết.
Trước nhu cầu đó, nhóm tác giả, với kinh nghiệm nghiên cứu, làm
việc trong lãnh vực chuyên ngành và ngôn ngữ dịch thuật đã mạnh dạn
biên soạn Giáo trình Anh văn Chuyên ngành Cơ khí cho sinh viên đại
học và cao đẳng thuộc nhóm ngành cơ khí để nâng cao khả năng ngoại
ngữ. Cuốn sách cũng nhằm muốn chia sẻ, trao đổi kiến thức và ngôn ngữ
với đông đảo bạn đọc có nhu cầu học thêm tiếng Anh về cơ khí.
Giáo trình bao gồm 13 bài với các phần từ vựng, bài đọc, luyện tập
cấu trúc câu và ngữ pháp được biên soạn theo hình thức vừa là bài giảng
cho giảng viên, vừa là phần tự học cho sinh viên.

Chưa có đánh giá tại ebook này.

0
0 Ngoài 5 (0 Đánh giá của người dùng )

Thêm đánh giá

Xếp hạng của bạn *

Ebook liên quan