Tài liệu học Google Adwords căn bản [PDF]

(0 Đánh giá của người dùng)   440   7
Bởi Phàm Trương Đăng vào ngày May 15, 2021
Trong danh mục - Marketing, Google Adwords
MarketingAI MarketingAI
Tài liệu Digital Marketing về Google Adwords do chính Google cấp độ cơ bản.

Tài liệu Digital Marketing về Google Adwords do chính Google cấp độ cơ bản.


Với cấp độ cơ bản, nội dung chính bao gồm:  1. Giới thiệu AdWords

  2. Quản lý tài khoản

  3. Quản lý chiến dịch và nhóm quảng cáo

  4. Nhắm mục tiêu theo từ khóa

  5. Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ & vị trí

  6. Định dạng quảng cáo

  7. Ngân sách và đặt giá thầu

  8. Đo lường và tối ưu hóa

  9. Hiệu suất, lợi nhuận và tăng trưởng

  10. Quản lý nhiều tài khoản

Tải

Chưa có đánh giá tại ebook này.

0
0 Ngoài 5 (0 Đánh giá của người dùng )

Thêm đánh giá

Xếp hạng của bạn *

Ebook liên quan