Tài liệu học Google Adwords tìm kiếm nâng cao [PDF]

(0 Đánh giá của người dùng)   571   12
Bởi Phàm Trương Đăng vào ngày May 15, 2021
Trong danh mục - Marketing, Google Adwords
MarketingAI MarketingAI
Bài kiểm tra tìm kiếm nâng cao bao gồm các phương pháp hay nhất từ trung cấp đến nâng cao để quản lý Chiến dịch AdWords.

Bài kiểm tra tìm kiếm nâng cao bao gồm các phương pháp hay nhất từ trung cấp đến nâng cao
để quản lý Chiến dịch AdWords.


Với cấp độ nâng cao, nội dung chính bao gồm:  1. Xem lại các nguyên tắc cơ bản về tìm kiếm

  2. Định dạng quảng cáo

  3. Chất lượng quảng cáo & trang web

  4. Công cụ của AdWords

  5. Theo dõi hiệu suất và báo cáo

  6. Tối ưu hóa hiệu suất

  7. Hiệu suất, lợi nhuận và tăng trưởng

  8. AdWords API

Tải

Chưa có đánh giá tại ebook này.

0
0 Ngoài 5 (0 Đánh giá của người dùng )

Thêm đánh giá

Xếp hạng của bạn *

Ebook liên quan