Danh sách ebook

4 Đã tìm thấy sách
Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật xây dựng và kiến trúc: phần 1 [PDF]

Tác giả: Đại học Giao Thông Vận Tải TP HCM

In Tài liệu học tập, Ngoại ngữ, Tiếng Anh, Ngành xây dựng

By Minh Le

Rất nhiều dự án của ta có sự tham gia của đối tác nước ngoài trên phương diện kỹ thuật như thiết kế, tư vấn kỹ thuật, giám sát kỹ thuật,...

Anh Văn Chuyên Ngành Cơ Khí [PDF]

Tác giả: Lê Chí Cương

In Tài liệu học tập, Ngoại ngữ, Tiếng Anh, Kỹ thuật cơ khí

By Minh Le

Song song với quá trình học tập và nghiên cứu chuyên môn, việc nâng cao năng lực tiếng Anh cho sinh viên hệ ngành cơ khí và trang bị cho kỹ sư mới ra trường khả năng sẵn sàng làm việc để đáp ứng nhu cầu hội nhập và nâng cao khả năng cạnh tranh của nguồn nhân lực trong nước là một công việc quan trọng và cần thiết.